Γεωργία και κτηνοτροφία

Βιομηχανία τροφίμων

Ενέργεια και πρώτες ύλες

Μεταλλουργία και κατεργασία μετάλλων

Μηχανικές κατασκευές και εξοπλισμοί βιομηχανίας

Οχήματα και εξοπλισμοί μεταφορών

Χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα

Καουτσούκ και πλαστικές ύλες

Ξυλεία και έπιπλα

Οικοδομικές εργασίες και δημόσια έργα

Υαλουργία και οικοδομικά υλικά

Όργανα ακριβείας

Πληροφορική

Τομέας τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Χαρτιά και χαρτόνια

Δέρματα και υποδήματα

Υφαντουργία και ένδυση

Τυπογραφία και εκδόσεις

Είδη πολυτελείας και ψυχαγωγίας

Μεταφορές και συναφείς υπηρεσίες

Ταξίδια, τουρισμός και ψυχαγωγία

Μάρκετινγκ, διαφήμιση και μέσα ενημέρωσης

Τράπεζες, χρηματοοικονομικά και ασφάλειες

Παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις

Υγεία