αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Βοοειδή /  Πουλερικά, κουνέλια και θηράματα-εκτροφή /  Πρόβατα και γίδια /  Χοίροι /  Κατοικίδια ζώα / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής