αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Χρωστικές ουσίες, μη εδώδιμες /  Χρώματα και βερνίκια /  Ξύλο - προϊόντα επεξεργασίας /  Μελάνια /  Κόλλες συγκολλητικές ουσίες και εργαλεία επάλειψης / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Κατασκευαστής/ παραγωγός Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής