αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Βιομηχανικός καθαρισμός - μηχανήματα /  Προϊόντα βιομηχανικού καθαρισμού και συντήρησης /  Προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης οικιακής χρήσης /  Τηλεόραση, βίντεο και ηχοσυστήματα - αξεσουάρ /  Μεγάλες οικιακές συσκευές / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Διανομέας

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής