αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση - εξοπλισμός και συστήματα /  Ηλεκτρονικές εκδόσεις /  Διαφήμιση, γραφίστες και σχεδιαστές /  Διαφημιστικά γραφεία /  Οπτικοακουστική διαφήμιση - παραγωγές και εκτελέσεις / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Κατασκευαστής/ παραγωγός Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής