Οικονομία και προστασία πόρων – Ανακύκλωση τεχνικών πλαστικών άριστης ποιότητας. Η Minger Kunststofftechnik AG διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στην ανακύκλωση και στην επεξεργασία τεχνικών πλαστικών και πλαστικών υψηλής ποιότητας, όπως φθοριωμένα πλαστικά PVDF, πολυαμίδια PA και PEEK. Η Minger επεξεργάζεται προϊόντα άλεσης και ακατέργαστα τεμάχια σε υψηλής ποιότητας ανακοκκοποιημένο υλικό και επιβελτιώνει πλαστικά σε ειδικά προσαρμοσμένες ενώσεις. Άριστη ποιότητα και καθαρότητα. Η Minger εξασφαλίζει το ανώτατο επίπεδο καθαρότητας υλικού με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις ανάλυσης και διαλογής, όπου τα σφαιρίδια ελέγχονται και διαχωρίζονται σε ποσοστό 100 % ως προς την καθαρότητα. Η Minger παρέχει αυτές τις υπηρεσίες και κατά παραγγελία για όλα σχεδόν τα πλαστικά, για ανακυκλούμενο ή για καινούργιο υλικό. Έξυπνα και αειφόρα. Τα ανακοκκοποιημένα υλικά καταναλώνουν λιγότερο πετρέλαιο αποτρέποντας την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων CO2. Έχουν πολυδιάστατες χρήσεις, είναι υψηλής ποιότητας και συνιστούν μια οικονομική εναλλακτική λύση για τη δαπανηρή διάθεση και το υψηλού κόστους καινούργιο υλικό

Προβολή με τον κατάλογο προϊόντων

Δεν υπάρχει κατάλογος σε αυτήν την έκδοση. Παρόλα αυτά, μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους αυτής της επιχείρησης στις ακόλουθες εκδόσεις:

αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Πλαστικά - συλλογή και ανακύκλωση /  Πολυαμίδιο /  πλαστικά υψηλής απόδοσης /  εργασία στα μέτρα του πελάτη /  Αδρανή προϊόντα / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

  • προσωπικό
    11 – 50

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Κατασκευαστής/ παραγωγός

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής