αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Πληροφορική - λογισμικά /  Σύνθεση, φωτοσύνθεση και φωτοχαρακτική /  Εκτύπωση /  Πιστωτικές κάρτες και ταυτότητες - παραγωγή /  Σύμβουλοι διαχείρισης / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής