αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Εργαλειομηχανές - μηχανική κατεργασία μετάλλων /  Γενική μηχανική - εργασίες για λογαριασμό τρίτων /  Γραφεία μελετών - δομικά και δημόσια έργα /  Αρχιτέκτονες Σύμβουλοι /  Βιομηχανικές εγκαταστάσεις - σχεδιασμός / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής