Η εταιρεία HOTEL-GASTHOF FRIEDL, είναι Πάροχος υπηρεσιών, και δραστηριοποιείται στον κλάδο Λεωφορεία και πούλμαν . Έχει επίσης παρουσία στους κλάδους
 • Ταξίδια και τουρισμός
 • Ταξιδιωτικά πρακτορεία
 • Τουριστικοί πράκτορες
 • και
 • Πούλμαν - διεθνή ταξίδια
. Έχει έδρα σε Purkersdorf, Αυστρία .

Άλλες εταιρείες στον ίδιο κλάδο:

Είστε ιδιοκτήτες αυτής της εταιρείας; Συνδεθείτε στο MyEuropages για να διαχειριστείτε το περιεχόμενο αυτής της σελίδας.

αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Λεωφορεία και πούλμαν /  Ταξίδια και τουρισμός /  Ταξιδιωτικά πρακτορεία /  Τουριστικοί πράκτορες /  Πούλμαν - διεθνή ταξίδια / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

 • Κύρια δραστηριότητα
  Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

 • Εμπορικές ζώνες
  Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής