αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Λεωφορεία και πούλμαν /  Ταξίδια και τουρισμός /  Ταξιδιωτικά πρακτορεία /  Τουριστικοί πράκτορες /  Πούλμαν - διεθνή ταξίδια / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής