Διαθέτουμε παρουσία στα κυριότερα βιομηχανικά κέντρα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο και το αέριο. Παραγωγή λεβήτων (παραγωγός εναλλακτών θερμότητας), βιομηχανική συντήρηση: συντήρηση σωληνώσεων, μηχανική συντήρηση, συντήρηση για τη μεταλλουργία. Παραγωγή σε κλίβανο: εναλλάκτες, στήλες απόσταξης, αντιδραστήρες. Εξοπλισμοί για διατάξεις καταλυτικής διάσπασης: περιδινητές, αεροθάλαμοι, θόλοι, σωλήνες ανύψωσης, σχάρες. Εξοπλισμοί για φούρνους και λέβητες: προκατασκευή σωληνοειδών πάνελ, αερόθερμων και καλοριφέρ, υπερθερμαντήρες. Συσκευές πίεσης: κάθε είδους και κάθε μέταλλο. Δέσμες υδρόψυξης. Βιομηχανικές συντηρήσεις: αποκατάσταση πετροχημικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενέργειας. Διακοπή λειτουργίας μονάδων: πλοήγηση και πραγματοποίηση διεθνών παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών διακοπών λειτουργίας στη μονάδα διύλισης και πετροχημείας. FOURE LAGADEC: συμβόλαιο βιομηχανικής συντήρησης, συντήρηση πυρηνικών μονάδων, συντήρηση ναυτιλιακών μονάδων, συντήρηση διυλιστηρίων, συντήρηση μονάδων πετροχημείας.

Προβολή με τον κατάλογο προϊόντων

Δεν υπάρχει κατάλογος σε αυτήν την έκδοση. Παρόλα αυτά, μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους αυτής της επιχείρησης στις ακόλουθες εκδόσεις:

αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Λεβητοποιΐα - ναυτιλίας /  Λεβητοποιΐα ακριβείας /  Εναλλάκτες θερμότητας /  Βιομηχανική συντήρηση /  συντηρησεις για τον τομεα της ναυτιλιας / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Βασικά αριθμητικά στοιχεία

 • προσωπικό
  > 500

Οργανισμός

 • Φύση επιχείρησης
  Έδρα της εταιρείας
 • Κύρια δραστηριότητα
  Κατασκευαστής/ παραγωγός

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

 • Εμπορικές ζώνες
  Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής