Ο όμιλος Comet, που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και στο εμπόριο, στο Βέλγιο, στην Ευρώπη και διεθνώς, σιδηρούχων, μη σιδηρούχων μετάλλων και παράγωγων τους αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο του Βελγίου που προμηθεύει και είναι πελάτης της Βέλγικής και Ευρωπαϊκής σιδηρουργίας, χάρη στην ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος Comet κατέχει θέση αριστείας σε θέματα περιβαλλοντολογικής προστασίας στις αγορές του αναφοράς : σιδηρούχα, μη σιδηρούχα μέταλλα, VHU, DEEE, οικιακές και βιομηχανικές συσκευασίες, ελαστικά, πλαστικό, απορρίματα θραύσης...

αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων /  Παλιοσίδερα - συλλογή και ανακύκλωση /  Συλλογή και ανακύκλωση διάφορων υλικών / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Φύση επιχείρησης
    Έδρα της εταιρείας
  • Κύρια δραστηριότητα
    Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής