αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Έλεγχος και ρύθμιση κινητήρων - ηλεκτρονικός εξοπλισμός /  Οχήματα με συσκευές τηλεματικής /  Ανόργανη χημεία - βασικά προϊόντα και παράγωγα /  Χημεία - προϊόντα εργαστηρίου /  Βιοτεχνολογίες / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Διανομέας

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής