αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Οστρακοειδή και μαλακόστρακα /  Ψάρια /  Διαιτητικά και βιολογικά τρόφιμα /  Κατεψυγμένα προϊόντα /  Προϊόντα αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Κατασκευαστής/ παραγωγός Έμπορος χονδρικής Διανομέας Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής