αντικείμενο δραστηριότητας

Λέξεις-κλειδιά σχετικές με αυτήν την επιχείρηση

Μεταλλικές κατασκευές ελαφριές   /  Πυρκαϊές - προστατευτικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις /  Αναρρόφηση καπνών πυρκαϊάς - εγκαταστάσεις /  Μεταχειρισμένα και επισκευασμένα μηχανήματα και εξοπλισμοί /  Πλαστικά - για την οικοδομή / 

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οργανισμός

  • Κύρια δραστηριότητα
    Κατασκευαστής/ παραγωγός Πάροχος υπηρεσιών

Αγορές και ζώνες ανταλλαγής

  • Εμπορικές ζώνες
    Περιφερειακή  -  Εθνική  -  Ευρωπαϊκή  -  Διεθνής