Μηχανικές κατασκευές και εξοπλισμοί βιομηχανίας

Χημεία, φαρμακευτική - μηχανήματα και εξοπλισμός