Μηχανικές κατασκευές και εξοπλισμοί βιομηχανίας

Υφαντουργία - μηχανήματα και εξοπλισμός